ลูกชิ้นกุ้งเห็ดหอมผัดผักโสภณ

Braised shrimp balls brown sauce